Rarsa

Coneix la nostra història


Propà Domèstic Industrial RARSA comença la seva activitat l’any 1969 realitzant instal·lacions, projectes i muntatges de gasos combustibles (Propà, butà i gas natural) així com la realització d’ instal·lacions complementàries de calefacció domèstica(radiadors), industrial (generadors aire) i a base de pantalles tèrmiques (granges de bestiar i espais industrials).

Des de RARSA hem realitzat més de 3.500 projectes de muntatge de dipòsits de GLP, tant en l’àmbit particular per a ús domèstic, com en l’àmbit empresarial per a usos industrials. Hem realitzat canalitzacions de municipis, on instal·lem una zona d’emmagatzemat de propà, formada per un i varis dipòsits, i tot seguit es va realitzant tota la xarxa de gas per alimentar tants usuaris que ho desitgin, fent arribar la comoditat del gas propà a totes les llars.

El nostre objectiu ha estat des del primer dia la millora continua, a base de fer la feina ben feta, i des de l’any 2001 tenim implementats els sistemes de qualitat, mitjançant la certificació primer ISO 9001:2000, més endavant la ISO 9001:2008, i 9001:2015 que garanteixen la qualitat de la nostra feina i asseguren un seguiment continuat dels nostres processos de treball.

El nostre personal, està format per enginyers tècnics, tècnics instal·ladors de gas amb categories IG-A i B, així com tècnics formats per Sedigas (Entitat reconeguda a tot l’estat per formació i certificació de persones, en diferents àmbits de l’activitat empresarial) per soldadura amb canonades de Polietilè, atenció d’urgències en dipòsits de propà, xarxes i atenció d’averies domiciliàries.

Disposem de 3 oficines, la central, situada a Castellar del Vallès, la nostra delegació de Girona, situada a Llambilles, i la nostra delegació de Bellver de Cerdanya, des de les quals, aportem cobertura a tots els nostres clients, repartits arreu del territori.