Instal·lació de dipòsits de Gas Propà aeris o enterrats

Gas propà, dipòsits domèstics o industrials i zones d’emmagatzematge


Realització de tot tipus d'instal·lacions de dipòsits de gas propà, des d'el projecte inicial fins a la legalització i donar servei al client.

Avantatges dels dipòsits de gas propà

L’energia del gas propà queda emmagatzemada dins el nostre dipòsit de GLP, optimitzant l’espai al màxim. El gas propà multiplica el seu volum fins a 300 vegades quan passa d’estat líquid a estat gas, donat que el tenim en estat líquid i surt en forma de gas. En el moment que nosaltres necessitem el servei, bé sigui per cuinar o utilitzar amb els nostres aparells gasodomèstics, calderes, escalfadors etc... el gas propà es vaporitza i surt per les canalitzacions fins arribar a consum. Ajustant-nos a la normativa actual, ens permet realitzar el muntatge pràcticament en qualsevol emplaçament a l’aire lliure, tant si es tracta de dipòsits aeris com enterrats.

+

Diferència entre dipòsits de gas propà aeris o enterrats

El muntatge de dipòsits de GLP, si tenim espai a l’aire lliure tant el podem fer en format aeri, com enterrat. Els dipòsits aeris intercanvien escalfor amb l’ambient per ajudar a vaporitzar el propà en fase líquida, tal i com el tenim dins el dipòsit. En els dipòsits enterrats, l’intercanvi d’escalfor es fa amb la terra que envolta el mateix, que manté una temperatura més constant, i estèticament és més viable per instal·lar en un jardí o un espai obert, ja que només veiem l’arqueta de registre on tenim l’indicador de nivell i les vàlvules. La diferència en el moment de muntatge entre dipòsit aeri o enterrat, només serà el cost dels treballs d’obra civil que comporten l’enterrament del mateix, a nivell tècnic són igual de viables les dues modalitats de muntatge.

+

Procés d’instal·lació

Des de RARSA el procés d’instal·lació comença en el moment de disseny, on el client decideix l’emplaçament que més li convé, assessorat per els nostres tècnics que asseguren que l’emplaçament és viable per situar el dipòsit. Un cop decidit el punt on va instal·lat el dipòsit, es realitza el traçat de la instal·lació receptora de gas, fins arribar als aparells de consum, emplaçant vàlvules i reguladors necessaris per assegurar un bon ús del producte i la màxima seguretat per al client. La canonada que surt del dipòsit pot discórrer vista o enterrada, segons les condicions del terreny i les necessitats del client. Un cop realitzada la instal·lació cal passar una inspecció oficial amb una empresa acreditada per l’administració corresponent, Generalitat de Catalunya o Organisme responsable, i un cop passada aquesta inspecció i es disposa de l’acta favorable, es pot programar la primera omplerta del dipòsit. La gestió de l’omplerta també la fem des de RARSA i programem la cisterna amb la màxima celeritat, per tal de deixar al client amb servei, quan abans. Des de RARSA tanquem el cercle de Disseny-Instal·lació-Legalització i Subministrament de gas propà, donant un servei complert al client.

+

Manteniment de dipòsits de gas propà

Els dipòsits de gas propà són molt segurs, però cal portar tots els manteniments que requereixen al dia, ja que són necessaris per mantenir el seu funcionament correcte. Es realitza una revisió anual, comprovant el funcionament de la valvuleria, regulació i tots els elements de maniobra vinculats al dipòsit, es realitza comprovació de l’estanquitat de tot l’equip i les canonades que discorren fins a la connexió dels aparells de consum. Es realitza mesura de les emissions de fums dels aparells, tant conductes de sortida de fums de calderes com emissions de CO a l’ambient, mirant sempre per la seguretat dels nostres clients. Es realitza una revisió reglamentària oficial cada 5 anys, amb emissió de la corresponent acta i es realitza una prova de timbrat del dipòsit cada 15 anys, mitjançant laboratori mòbil que no implica cap molèstia al client, i assegura l’estat òptim dels equips, per seguir donant servei.

+

Des de RARSA hem realitzat el muntatge i legalització de més de 3.500 dipòsits de gas propà al llarg de la nostra història. S’han realitzat muntatges de petits dipòsits domèstics des de 1.000 litres de capacitat fins a grans dipòsits per a usos industrials o canalitzacions de poblacions, on s’han instal·lat dipòsits de fins a 200.000 litres de capacitat individual i zones d’emmagatzemat amb 2 o 3 dipòsits i capacitat total de més de 300.000 litres. Els nostres tècnics-comercials realitzen vistes per a nous clients, informant i oferint la millor opció de dipòsit de propà, que s’ajusti al consum del client i a les seves necessitats energètiques. El nostre servei d’instal·lació de dipòsits es realitza amb personal propi, format per un equip de tècnics i mecànics amb l’experiència, les acreditacions i formacions necessàries, que garanteixen un servei òptim per als nostres clients. Podem garantir el nostre servei, des de la visita i assessorament comercial, passant per el muntatge de la instal·lació i fins el subministrament del gas propà, tancant el cercle amb el client i podent assegurar el millor tracte i servei. Demani la visita dels nostres tècnics i l’assessorarem per donar-li la millor solució i el tracte més personalitzat, Servei KM.0.