Manteniment de dipòsits de GLP

Manteniment de dipòsits de GLP


Manteniment de dipòsits i zones d'emmagatzament de glp, de tots els volums

Dipòsits aeris

El manteniment dels dipòsits aèris de GLP (Gasos Liquats del Petroli) és un servei que ofereixen empreses especialitzades i autoritzades per garantir la seguretat i el bon funcionament de les instal·lacions de gas propà. Els dipòsits aèris de GLP són uns recipients metàl·lics que s'instal·len a l'exterior de les edificacions i que emmagatzemen el gas propà en estat líquid. Aquests dipòsits han de complir amb una normativa específica que regula les seves característiques, la seva ubicació i la seva distància respecte a altres elements. El manteniment dels dipòsits aèris de GLP consisteix en realitzar revisions periòdiques i obligatòries cada 5 anys, segons el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos.  Aquestes revisions inclouen proves de retimbrat acústic, hidràulic, de gruix, d'estanquitat i de pressió, per comprovar l'estat del dipòsit i dels equips de la instal·lació. A més, es verifica el compliment de les condicions de seguretat i es detecten possibles anomalies o defectes. El manteniment dels dipòsits aèris de GLP és imprescindible per evitar riscos d'incendi, explosió o fugues de gas, que podrien provocar danys materials o personals. A més, un bon manteniment permet optimitzar el consum de gas i allargar la vida útil del dipòsit i dels equips. Per això, és important confiar en professionals qualificats i autoritzats que garanteixin un servei de qualitat i eficient.  

+

Dipòsits enterrats

El manteniment dels dipòsits enterrats de GLP (Gasos Liquats del Petroli) és un servei que ofereixen empreses especialitzades i autoritzades per garantir la seguretat i el bon funcionament de les instal·lacions de gas propà. Els dipòsits enterrats de GLP són uns recipients metàl·lics que s'instal·len sota terra, generalment en zones rurals o industrials, on no hi ha accés a la xarxa de gas natural. Aquests dipòsits han de complir amb una normativa específica que regula les seves característiques, la seva ubicació i la seva distància respecte a altres elements. El manteniment dels dipòsits enterrats de GLP consisteix en realitzar revisions periòdiques i obligatòries cada 5 anys, segons el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos. Aquestes revisions inclouen proves de retimbrat acústic, hidràulic, de gruix, d'estanquitat i de pressió, per comprovar l'estat del dipòsit i dels equips de la instal·lació. A més, es verifica el compliment de les condicions de seguretat i es detecten possibles anomalies o defectes. El manteniment dels dipòsits enterrats de GLP és imprescindible per evitar riscos d'incendi, explosió o fugues de gas, que podrien provocar danys materials o personals. A més, un bon manteniment permet optimitzar el consum de gas i allargar la vida útil del dipòsit i dels equips. Per això, és important confiar en professionals qualificats i autoritzats que garanteixin un servei de qualitat i eficient.

+

A RARSA, des de fa molts anys realitzem manteniments integrals de tot tipus d’ instal·lacions de gas propà, per administracions públiques, empreses privades i usuaris particulars, ajustant els costos dels mateixos als nivells més justos de mercat. La relació qualitat preu, és immillorable. Rarsa, disposa d’un servei d’atenció d’averies 24 hores, 365 dies de l’any, a disposició dels nostres clients, per atendre averies relacionades amb les instal·lacions de gas, així com per prevenir possibles incidències. <br Es realitzen tota mena d’operacions relacionades amb el manteniment i conservació d’instal·lacions de dipòsits de gas propà, com ara: revisions anuals, revisions oficials, retimbrats de dipòsits, mesures de monòxid de carboni (en ambient i a la sortida de fums dels aparells), modificacions d’instal·lacions i muntatge de tot tipus d’elements auxiliars com ara indicadors de nivells a distància, sensors de gas o centrals detectores de fuites. Les proves de retimbrats de dipòsits de gas propà, es realitzen en conjunt amb un laboratori mòbil que desplacem fins a la instal·lació, es realitza la prova sobre el dipòsit de propà i es redueix al mínim la nostra actuació amb el funcionament normal de consum de gas, de manera que no perjudiquem l´ús del servei per part del client final. Es realitza mitjançant emissions acústiques i sobre pressionant els dipòsits, fins aconseguir la pressió de prova que ens garanteix el bon estat de conservació. La prova té una validesa de 15 anys.