Distribució de GLP

Distribució de GLP


Distribuidors de glp a nivell nacional, ens ajustem als consums i necessitats del client.

Subministrament de GLP per clients de restauració

El subministrament de GLP (Gasos Liquats del Petroli) per a clients de restauració com restaurants, hotels, bars... a Catalunya és un servei que ofereixen empreses distribuïdores de gas autoritzades per la Generalitat. El GLP és una font d'energia neta, econòmica i versàtil que permet cuinar, escalfar i refrigerar els aliments. El GLP es subministra en dipòsits aèris o enterrats que s'instal·len a l'exterior dels establiments i que es connecten amb les instal·lacions interiors de gas. Els dipòsits es recarreguen periòdicament per les empreses distribuïdores, que també s'encarreguen del seu manteniment i seguretat. Els clients de restauració que utilitzen GLP com a font d'energia poden beneficiar-se de diverses avantatges, com ara:
 • Un major control de la flama i una millor qualitat dels aliments cuinats.
 • Un menor consum energètic i una reducció de les emissions de CO2.
 • Una major autonomia i independència de la xarxa de gas natural.
 • Unes instal·lacions més senzilles i segures que compleixen amb la normativa vigent.

+

Subministrament de GLP per clients domèstics

El subministrament de GLP (Gasos Liquats del Petroli) per a clients cases particulars, torres, cases rurals... a Catalunya és un servei que ofereixen empreses distribuïdores de gas autoritzades per la Generalitat. El GLP és una font d'energia neta, econòmica i versàtil que permet escalfar l'aigua, cuinar i climatitzar l'habitatge. El GLP es subministra en dipòsits aèris o enterrats que s'instal·len a l'exterior de les vivendes i que es connecten amb les instal·lacions interiors de gas. Els dipòsits es recarreguen periòdicament per les empreses distribuïdores, que també s'encarreguen del seu manteniment i seguretat. Els clients cases particulars que utilitzen GLP com a font d'energia poden beneficiar-se de diverses avantatges, com ara:
 • Un major estalvi energètic i una reducció de les emissions de CO2.
 • Una major autonomia i independència de la xarxa de gas natural.
 • Unes instal·lacions més senzilles i segures que compleixen amb la normativa vigent.
 • Una possibilitat de finançament de la instal·lació amb condicions avantatjoses.
 

+

Subministrament de GLP per clients industrials

El servei de subministrament de GLP (Gasos Liquats del Petroli) per a industrials a Catalunya el realitzen empreses distribuïdores de gas autoritzades per la Generalitat. El GLP és una font d’energia neta, econòmica i versàtil que permet alimentar diferents processos industrials, com ara la producció de calor, fred, electricitat, vapor o aire comprimit. El GLP es subministra en dipòsits aèris o enterrats que s’instal·len a l’exterior de les indústries i que es connecten amb les instal·lacions receptores de gas. Els dipòsits es recarreguen periòdicament per les empreses distribuïdores, que també s’encarreguen del seu manteniment i seguretat. Els industrials que utilitzen GLP com a font d’energia poden beneficiar-se de diverses avantatges, com ara:
 • Una major eficiència energètica i una reducció de les emissions de CO2.
 • Una major autonomia i independència de la xarxa de gas natural.
 • Unes instal·lacions més senzilles i segures que compleixen amb la normativa vigent.
 • Una possibilitat de finançament de la instal·lació amb condicions avantatjoses.

+

Des de RARSA realitzem la distribució de GLP, com a distribuïdors autoritzats per el Ministeri d’Indústria Energia i Turisme des 2016, responent a la necessitat que tenien els nostres clients de subministrament, un cop nosaltres els realitzàvem les instal·lacions. Oferim molt bones condicions als nostres clients, vinculant en molts casos, bones ofertes de subministrament amb el muntatge i manteniment de les instal·lacions, donant un valor afegit a la nostra feina a casa del client. Es realitza subministrament de gas propà a clients amb dipòsit particular, tant domèstics com industrials, tant amb dipòsit proporcionat per RARSA com dipòsit de propietat del client. Es realitza subministrament de gas propà a clients en format de funcionament de gas canalitzat, aquest servei correspon a clients que gaudeixen del servei d’un únic dipòsit que dona servei a una comunitat de veïns, una urbanització o bé una localitat sencera, en la que es realitza una xarxa de distribució de gas per la via pública i es connecta el servei a cada usuari mitjançant una escomesa a la xarxa.