Muntatge skid de glp per subministrament de vehicles o carretilles

Muntatge de dipòsits tipus skid autonom per subministrament de glp a vehicles o carretilles industrials

Des de RARSA hem realitzat varies instal·lacions d’equips compactes anomenats SKID per subministrament de gas propà GLP en fase líquida, per a la seva utilització com a combustible d’automoció tant per vehicles urbans, com per carretilles de magatzem, respectuoses amb el medi ambient i reduint les emissions respecte d’altres carburants. Els SKID de GLP estan integrats per un dipòsit + sortidor de GLP. En aquest cas, un client industrial al Bages, tenia la necessitat de canviar carretilles elèctriques per una altre energia que la recàrrega fos més ràpida i respectuosa amb el medi ambient, l’opció del SKID de GLP ha funcionat bé i s’ha ajustat a les necessitats. Des del passat 1 de gener de 2019, va entrar en vigor la Normativa Europea d’Emissions per maquinaria 2016/1628/CE també anomenada Stage V. Aquesta normativa regula els límits establerts d’emissions de NOx, CO, HC i partícules que afecta a les carretilles elevadores tant les impulsades amb gasolina, gasoil, GLP i GN. Aquesta normativa Stage V que obliga als fabricants de carretilles elevadores a fabricar des de juny de 2020 exclusivament motoritzacions que compleixin amb els límits d’emissions establerts, amb el GLP com a combustible, s’aconsegueix  maximitzar la potència de les carretilles i un estalvi econòmic donat que el preu és inferior a d’altres carburants. El muntatge dels equips compactes SKID de GLP, aconseguim arribar a clients per tot el territori, com aquest cas del Bages, que poden canviar el funcionament de les carretilles elèctriques o de gasoil a GLP, donant una autonomia superior i un temps de recàrrega molt inferior respecte a la resta. Les distàncies de seguretat dels SKID de GLP en referencia a edificis, obertures i d’altres instal·lacions són bastant reduïdes, pel què és fàcil d’emplaçar i de posar en servei en un breu espai de temps.